20080413

02

◆[Multi]Screenshoty z her, Obrazky z her - Mafia 2, -
Recenzeher.eu
http://www.recenzeher.eu/screenshot/mafia-2/0/15/
GameReactorとLEVELという雑誌に掲載されたMafia2のスクリーンショットが大量に公開されています

0 件のコメント:

Archive